LOCTITE 3474 - metall set, oceľ pastovitá, samomazná

Späť na zoznam produktov

LOCTITE HYSOL 3474 je dvojzložkové epoxidové lepidlo s minerálnymi plnivami, ktoré vytvára samomazné povrch pre zníženie opotrebenia trením na vzájomne sa pohybujúcich komponentoch. Bolo vyvinuté pre jednoduché a výhodné používanie v strojných dielňach a pre údržbu priamo na mieste.

Typické aplikácie zahŕňajú opravy opotrebovaných komponentov, ako sú hriadele, skrine, drážky pre perá a príruby, rovnako ako opravy rozbitých alebo poškodených komponentov, ako sú odliatky a trubky.

LOCTITE HYSOL 3474 môže byť použitý pri rôznych typoch práce, ako je vyplňovanie dutín, vyrovnávanie povrchov, opravy oceľových odliatkov, výroba jadier do foriem, nanášanie ochranných povlakov alebo tesnenia presakujúceho potrubia. Typické použitie tohto produktu je v rozsahu pracovných teplôt od -20 °C do +120 °C.

Výrobca: Henkel
Obal: dóza
Obsah: 2x250 g
Balenie: 10 ks
Katalógové číslo: 14723 – 500 g

Vlastnosti:

  • použitie do +120°C
  • manipulačná pevnosť za 180 min
  • čas použiteľnosti namiešanej zmesi 45 min
  • šedý tmel
  • viskozita: tmel
  • maximálna špára 1,0 mm
LOCTITE 3474 - metall set, oceľ pastovitá, samomazná