LOCTITE 641 - upevňovač ložísk, strednopevnostný

Späť na zoznam produktov

LOCTITE 641 je strednopevnostný zaisťovací prostriedok, určený pre spájanie lícovaných valcových častí, najmä tam, kde je požadovaná demontáž pri opravách. Produkt vytvrdzuje bez prístupu vzduchu v špáre medzi lepenými kovovými povrchmi a zabraňuje samovoľnému uvoľneniu alebo priesakom spojov, ktoré je spôsobené vibráciami a otrasmi.

Typické aplikácie LOCTITE 641 zahŕňajú upevňovanie ložísk na hriadeli a v ložiskových telesách (domčekoch). Odporúča sa pre súčasti, ktoré je potrebné neskôr demontovať ako napríklad vnútorný krúžok ložiska na hriadeľ alebo ložisko do telesa.

Vlastnosti:

  • chemický základ: metakrylát
  • farba: žltá
  • rozpätie prevádzkových teplôt: -55°C až +150°C
  • pevnosť v šmyku v N/mm2: >6,5
  • tixotropia: nie
  • viskozita v mPa.s: 400-800
  • doba fixácie na oceľ: 25 minút
  • maximálna priemerová vôľa: 0,1 mm

Doplňujúce informácie:

  • ideálny pre dielce, ktoré si vyžadujú následnú demontáž, t.j. zaistenie polohy dielcov na hriadeľoch a v ložiskových telesách
LOCTITE 641 - upevňovač ložísk, strednopevnostný