LOCTITE 567 - utesňovanie závitov, kovové hrubé závity, nízka pevnosť

Späť na zoznam produktov

LOCTITE 567 je určený pre zaisťovanie a tesnenie kužeľových závitov na kovových trubkách a tvarovkách. Produkt vytvrdzuje bez prístupu vzduchu v škáre medzi lepenými kovovými povrchmi a zabraňuje uvoľneniu alebo presakovaniu spoja, ktoré je spôsobené vibráciami a otrasmi. Vysoká schopnosť mazania tohto produktu zabraňuje zadieraniu závitových rúr a tvaroviek z nerezovej ocele, hliníka a ďalších kovových materiálov

Loctite 567 sa odporúča pre použitie v priemyselných aplikáciách v chemickej výrobe, v rafinériách, pri výrobe celulózy a papiera, pri nakladaní s odpadmi, v textilnom priemysle, v lodiarstve, v automobilovom priemysle, pri výrobe priemyselného vybavenia, stlačeného plynu a v priemyselných rozvodoch. Tiež sa odporúča pre hydraulické priemyselné systémy.

Riziko požiaru je malé. V tekutom stave nie je bod vzplanutia. Teplota vznietenia je 455 °C. Pre použitie na zariadenia pre manipuláciu s benzínom, naftou, minerálnymi olejmi a zemným plynom (pri tlaku do 300 PSIG), butánom a propánom do veľkosti potrubia 2 palce.

Vlastnosti:

  • chemický základ: metakrylát
  • maximálna veľkosť závitu: M80/R3"
  • rozpätie prevádzkových teplôt: -55°C až +150°C
  • odolnosť pri demontáži: nízka
  • záberový moment: 1,7 Nm
  • viskozita v mPa.s: 280 000-800 000
  • tixotropia: áno
  • schválenie: UL

Doplňujúce informácie:

  • pre kovové hrubé závity
  • nízka pevnosť
LOCTITE 567 - utesňovanie závitov, kovové hrubé závity, nízka pevnosť