TEROSON WX 350 - ochrana dutín

Späť na zoznam produktov

TEROSON WX 350 je antikorózny náterový prostriedok s obsahom rozpúšťadiel na báze voskov, polymérov a antikoróznych prísad, ktorý sa používa hlavne na konzerváciu dutín motorových vozidiel, ohrozených koróziou. Tento produkt je tekutý roztok voskov. Vytláča a odstraňuje vlhkosť, pretože vosk funguje ako prostriedok na odpudzovanie vody. Tento produkt obsahuje veľký podiel inhibítorov korózie, čím sa optimalizuje protikorózna ochrana.

TEROSON WX 350 sa rozprašuje do formy jemnej hmly a má dobré penetračné charakteristiky. Zásluhou toho sa dosahuje optimálna antikorózna ochrana aj v takých oblastiach, ktoré sú ťažko dosiahnuteľné, alebo v oblasti tesných stykov kovových častí. Produkt veľmi dobre penetruje (preniká) do medzier medzi dielmi, ktoré sa majú chrániť (ako sú napríklad spojovacie medzery bodových zvarov), ale pritom výraznejšie neuniká z malých zvarov. Tento produkt možno aplikovať aj pri teplotách pod 15°C, ale penetrácia produktu sa zlepší, pokiaľ sa karoséria ošetruje pri normálnej izbovej teplote.

Po úplnom vyschnutí vytvára produkt TEROSON WX 350 plastickú, voskovitú, mierne lepkavú vrstvu transparentného vodovzdorného filmu béžovej farby. Ochranný film mení povrchové napätie chránených dielov a vytvára tak povrch, ktorý odpudzuje vodu.

Oblasti použitia:

Produkt sa primárne používa na zaručenie ochrany vystriekaných dutín karosérií motorových vozidiel pred koróziou a to ako doplnok voči existujúcej konzervácii jednak na nových autách, jednak aj ako opakované ošetrenie po dvoch, troch rokoch prevádzky vozidla, alebo po opravách karosérií.

Produkt TEROSON WX 350 sa môže použiť aj na ošetrovanie a údržbu celého spodku karosérie. Chráni diely pred koróziou, po ošetrení týmto produktom sa dosiahne inovatívny vizuálny efekt aj na opotrebovaných alebo mierne skorodovaných dieloch. Za týmto účelom postačí aj mierne postriekanie spodku karosérie.

Produkt TEROSON WX 350 sa hodí aj na konzerváciu holých nelakovaných kovových povrchov, napríklad pri lodnom transporte.

TEROSON WX 350 - ochrana dutín