MOBIL DTE 10 EXCEL 150

Späť na zoznam produktov

MOBIL DTE 10 EXCEL 150 ISO VG 150

Mobil DTE 10 Excel sú hydraulické oleje bez obsahu zinku. Predstavuje mimoriadne kvalitné hydraulické oleje s ochranou proti opotrebeniu, ktoré je možné používať vo veľkom teplotnom rozmedzí. Vykazujú optimálnu tekutosť pri teplotách pod nulou a sú strihovo stabilné a odolné proti strate viskozity. Zachovávajú účinnosť hydraulickej sústavy a minimalizujú úniky z čerpadiel aj pri vysokých prevádzkových tlakoch a teplotách. Tieto kvalitné hydraulické oleje so zlepšenou tekutosťou pri nízkych teplotách naviac poskytujú lopatkovým, piestovým a zubovým tlakovým čerpadlám maximálnu ochranu proti opotrebeniu.

Tieto oleje boli vyvinuté v spolupráci s významnými autorizovanými výrobcami, aby spĺňali tie najprísnejšie požiadavky náročných vysokotlakových hydraulických sústav, výkonných čerpadiel a zároveň vyhoveli kritickým požiadavkám ďalších hydraulických komponentov, napr. Servoventily s tesným vymedzovaním ventilovej vôle a presných číslicových obrábacích (NC) strojov. Kompatibilita s mnohými druhmi kovov umožňuje používať tieto oleje v sústavách, ktorých súčasti sú vyrobené z rôznych zliatin.

Oleje radu DTE 10 Excel sú zostavené z kvalitných základových olejov a starostlivo vyvážené, stabilizované kombináciou aditív, ktorá napomáha neutralizovať vytváranie korozívnych látok. Moderná bezzinková koncepcia použitých aditív účinne prispieva k ochrane životného prostredia. Oleje sú určené do sústav, ktoré pracujú v náročných podmienkach, kde je potrebná silná ochrana proti opotrebeniu stabilnou hrúbkou filmu. Ich zloženie umožňuje olejom pracovať aj tam, kde sa všeobecne odporúčajú hydraulické oleje, ktoré ochranu proti opotrebeniu nezaručujú.

Rad hydraulických olejov Mobil DTE 10 Excel sa vyznačuje výnimočným výkonom pri nízkych a vysokých teplotách. Mimoriadna odolnosť voči oxidácii zabezpečuje čistotu hydraulickej sústavy a umožňuje predĺžiť intervaly výmeny oleja a filtrov. Vysoká úroveň ochrany proti opotrebeniu a výborné parametre filmu zaisťujú dokonalú funkciu zariadenia, ktorá sa prejaví nielen nižším počtom porúch, ale aj zvýšenou kapacitou.

Riadená deemulgačná schopnosť olejov im umožňuje pracovať aj v sústavách kontaminovaných malým množstvom vody, pričom ľahko odlučujú aj veľké množstvá vody. Pri použití týchto olejov, za kontrolovaných podmienok, boli namerané na štandardných hydraulických zariadeniach prevádzkové teploty až o 6-7°C nižšie hodnoty, než pri použití bežne aditivovaných hydraulických olejoch obdobnej výkonnostnej triedy.

MOBIL DTE 10 EXCEL 150