MOBIL BRAKE FLUID DOT4

Späť na zoznam produktov

Mobil Brake Fluid DOT 4 je hydraulická brzdová kvapalina mimoriadne vysokej kvality, ktorá sa používa do kotúčových bŕzd, systémov bubnových a protiblokovacích bŕzd a spojok.

Kvapalina Mobil Brake Fluid DOT 4 je založená na polyetylenglykoléterovej technológii a umožňuje najvyššiu výkonnostnú úroveň bŕzd a spojok ako v moderných, tak aj v starších modeloch automobilov a úžitkových vozidiel.

Brzdová kapalina Mobil Brake Fluid DOT 4 je vhodná pre všetky kotúčové, bubnové a protiblokovacie brzdové systémy používané vo vozidlách s priemerným až vysokým výkonom vyžadujúce výkonnostnú úroveň DOT 3 alebo DOT 4.

MOBIL BRAKE FLUID DOT4