MOBIL ATF 320 je vysokokvalitná kvapalina pre automatické prevodovky prevyšujúce najnovšie revidované špecifikácie Ford Mercon a General Motors Dexron III. Je odporúčaný pre väčšinu osobných automobilov a komerčných automatických prevodoviek. Ďalej je vhodný pre posilňovače riadenia, hydraulické aplikácie a niektoré manuálne prevodovky, kde je predpísaná kvapalina pre automatické prevodovky. Špeciálne je navrhnutá pre automatické prevodovky požadujúce kvapalinu odpovedajúcu špecifikácii Ford Mercon alebo GM Dexron III.

MOBIL ATF 320