MOBIL DTE 832 ISO VG 32

MOBIL DTE 832 a MOBIL DTE 846 sú vysokovýkonné turbínové oleje určené na použitie v parných turbínach, plynových turbínach a plynových turbínach s kombinovaným cyklom (CCGT) pracujúcich v najťažších prevádzkových podmienkach. Tieto progresívne produkty sú založené na vysokokvalitnom hydrokrakovanom základovom oleji, poskytujúcom výnimočnú tepelnú odolnosť, odolnosť voči oxidácii a špeciálne zvolených aditívach zostavených tak, aby znižovali tvorbu usadenín a zaisťovali čistotu oleja nevyhnutnú pri použití v plynových turbínach pracujúcich v ťažkých podmienkach, ako aj vynikajúcu schopnosť odlučovania vody, potrebnú pre činnosť parných turbín. Oleje obsahujú aj kombináciu bez-zinkových prísad, ktoré chránia proti opotrebeniu, umožňujú olejom plniť požiadavky únosnosti turbín s ozubeným prevodom.

Olej MOBIL DTE 832 ponúka nasledujúce vlastnosti a prípadné výhody:

  • Vynikajúca tepelná stabilita a odolnosť proti oxidácii
  • Zníženie prestojov, spoľahlivejšia prevádzka
  • Vynikajúca ochrana proti opotrebeniu
  • Efektívna prevádzka systému a zníženie údržby

MOBIL DTE 832 je vysokovýkonný turbínový olej určený na použitie v mazacích systémoch parných a plynových turbín, spojených s poháňaným strojom priamo alebo prevodom a v regulačných mechanizmoch turbín. Medzi typické aplikácie patria:

  • Zdroje na výrobu elektrickej energie s kombinovaným cyklom (CCGT) vrátane aplikácií so spoločným obehom pre parnú a plynovú turbínu.
  • Mazanie parných alebo plynových turbín používaných v zdrojoch elektrickej energie, prenose zemného plynu potrubím, technologických prevádzkach na spoločnú výrobu tepla elektriny.
MOBIL DTE 832