MOBIL MOBILGEAR 600 XP 150

Späť na zoznam produktov

MOBIL MOBILGEAR 600 XP 150 ISO VG 150

Vysoko výkonné prevodové oleje radu Mobilgear 600 XP sú určené pre použitie v podmienkach extrémne vysokých tlakov; majú vynikajúce charakteristiky odolnosti voči záťaži a sú vhodné pre použitie vo všetkých typoch uzavretých ozubených prevodov so systémami obehového mazania alebo mazanie rozstrekom. Oleje radu Mobilgear 600 XP boli vyvinuté tak, aby boli v predstihu voči meniacim sa potrebám technológie prevodových skríň. Konštrukčné trendy technológií prevodov smerujú k menším jednotkám s rovnakým prenosom výkonu. tento nárast hustoty výkonu kladie na prevodové oleje zvýšené požiadavky. Zloženie olejov radu Mobilgear 600 XP vyrovnáva toto vyššie namáhanie tým, že poskytuje zlepšenú ochranu prevodovým súkoliam, ložiskám aj tesneniam.

Vďaka svojmu zloženiu tieto oleje chránia ozubenie prevodov pred opotrebením už v jeho prvých štádiách. Toto mikroskopické opotrebenie, nazývané aj mikropiting, môže viesť k závažnému poškodeniu zubov prevodov. Oleje rady Mobilgear 600 XP svojimi parametrami prevyšujú požiadavky odborových noriem na ochranu ložísk proti opotrebovaniu. V skutočnosti poskytujú až 15x vyššiu úroveň ochrany proti opotrebeniu, než aká je stanovená pre testovacie merania na základe odborového štandardu FAG FE 8. Vďaka svojmu vyváženému zloženiu sú oleje rady Mobilgear 600 XP schopné poskytovať maximálnu ochranu proti opotrebeniu a korózii, a pritom si uchovať zlučiteľnosť so všetkými bežnými materiálmi, používanými pre tesnenie prevodových skríň. Tým, že udržujú integritu tesnení prevodových skríň, pomáhajú predchádzať únikom oleja a taktiež zabraňujú prenikaniu znečisťujúcich látok. Vďaka ochrane, ktorú oleje Mobilgear 600 XP poskytujú prevodovým súkolím, ložiskám a tesneniam, sa tak zlepšuje spoľahlivosť zariadení a zvyšuje jeho produktivita.

Oleje rady Mobilgear 600 XP sú odporúčané pre uzavreté priemyselné ozubené prevody, vrátane prevodov s čelnými, šikmozubými a kužeľovými súkoliami so systémami obehového mazania alebo mazania rozstrekom, ktoré pracujú s objemovou teplotou oleja až 100 ºC. Sú obzvlášť vhodné pre prevodové súkolia pracujúcich v podmienkach vysokých alebo rázových záťaží. Oleje Mobilgear 600 XP nachádzajú široké možnosti použitia tiež v lodných prevodových aplikáciách. Možno ich používať aj mimo prevodové aplikácie vrátane mazania vysoko zaťažovaných pomalobežných klzných a valivých ložísk.

MOBIL MOBILGEAR 600 XP 150