MOBIL MOBILSOL PM

Späť na zoznam produktov

MOBIL MOBILSOL PM je vysoko detergentný produkt, ktorý pokiaľ je pridaný do kvapaliny v hydraulických a obehových systémoch, pomôže uvoľniť a udržať v suspenzii gumovité produkty oxidácie oleja a nerozpustné materiály.

Výhody:

 • veľmi účinné detergentné a disperzantné vlastnosti
 • účinný prostriedok pre odstránenie mastnoty a špiny
 • prostriedok môže byť pridaný do systému bez nutnosti jeho odstavenia
 • nízka toxicita
 • prostriedok udržuje nečistoty v suspenzii a tak napomáha ich odstráneniu filtrom
 • prostriedok zo systému odstraňuje cudzie nečistoty, uhlíkatý materiál a kal a tým ho čistí
 • prostriedok je nekorozívny a pre skladovanie ani manipuláciu nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia

Odporúčaný spôsob použitia:

 • 1. Mobilsol PM aplikujte do kontaminovaného systému postupne po 1% na základe celkového objemu systému (max. množstvá sú 4%).
 • 2. Zmes Mobilsolu PM nechajte cirkulovať v systéme 3 až 10 pracovných dní, pričom nezabudnite kontrolovať filtre.
 • 3. Systém ešte za horúca vypustite a vypláchnite malým množstvom čistého produktu (10% z objemu systému).
 • 4. Vymeňte všetky filtre a systém napustite čerstvým produktom.

Tam, kde výrobcovia čerpadiel alebo ložísk špecifikujú maximálnu viskozitu pre určitú operáciu, zmena viskozity spôsobená prídavkom Mobilsolu PM by mala byť vypočítaná z miešacích tabuliek. V niektorých prípadoch môže byť pred použitím nevyhnutné zmiešať Mobilsol PM s olejom nižšej viskozity.

MOBIL MOBILSOL PM