MOBIL RARUS 427

Späť na zoznam produktov

MOBIL RARUS 427 ISO VG 100

Rad Mobil Rarus 400 sú oleje bez obsahu popola pre vysoko výkonné vzduchové kompresory navrhnuté tak, aby spĺňali prísne požiadavky hlavných výrobcov kompresorov. Chemické zloženie týchto mazív vychádza z vysokokvalitných minerálnych základových olejov a výkonného systému prísad navrhnutého pre zabezpečenie výnimočnej ochrany zariadení a spoľahlivosti kompresorov prevádzkovaných v miernych až náročných klimatických podmienkach. Tieto oleje poskytujú vynikajúcu ochranu proti opotrebeniu, obmedzujú tvorbu usadenín a prenos nečistôt a tým minimalizujú problémy zariadení a znižujú náklady na údržbu. Vďaka ich vysokým hodnotám, dosahovaným pri záťažovom teste FZG, sú oleje radu Mobil Rarus 400 vynikajúcimi mazivami pre kompresorové systémy s prevodmi a ložiskami a predstavujú vynikajúcu alternatívu ako oleje pre kľukové skrine a pre mazanie valcov. Svojimi vlastnosťami prekračujú oleje Mobil Rarus 400 Series požiadavky noriem DIN 51506 VD-L a preukázali vysokú odolnosť voči oxidácii a tvorbe usadenín. Tieto oleje sú doporučované resp. schválené väčšinou popredných výrobcov kompresorov.

Použitím olejov radu Mobil Rarus 400 je možné v porovnaní s klasickými minerálnymi olejmi znížiť tvorbu usadenín a tým zvýšiť čistotu kompresorov, čo vedie k predĺženiu intervalov povinnej údržby. Ich vynikajúca oxidačná a tepelná stabilita umožňuje s dostatočnou rezervou predĺžiť životnosť olejovej náplne pri Súčasnom obmedzení vzniku kalov a usadenín. Oleje vykazujú výbornú ochranu proti opotrebeniu a korózii, čo zvyšuje výkonnosť a životnosť zariadení.

Oleje radu Mobil Rarus 400 sú odporúčané ako mazivá pre jednostupňové a viacstupňové vzduchové Kompresory. Tieto oleje sú obzvlášť vhodné pre nepretržitú prevádzku pri vysokých teplotách s teplotami vo výtlaku do 150°C. Oleje sa hodia pre piestové a rotačné kompresory, pričom v rotačných kompresoroch sa používajú hlavne oleje s nižšou viskozitou. Oleje radu Mobil Rarus 400 sa doporučujú používať v tých zariadeniach, v ktorých dochádza k nadmernej degradácii oleja, zlej funkcii ventilov resp. k zvýšenej tvorbe usadenín. Tento typ oleja je kompatibilný so všetkými druhmi kovov používanými pri konštrukcii kompresora a tiež s elastomérmi, z ktorých sú vyrábané tesnenia, podložky a O-krúžky.

MOBIL RARUS 427