SHELL CORENA S4 R 46

Späť na zoznam produktov

SHELL CORENA S4 R 46 je špeciálny plne syntetický kompresorový olej na báze PAO, ktorý je určený pre vysoké teploty a náročné prevádzkové podmienky. Vďaka špeciálnemu výberu základového oleja a účinných prísad SHELL CORENA S4 R 46 ponúka výborné vlastnosti.

Tvorba karbónových zbytkov na ventiloch, v medzichladičoch a v potrubiach vedení je do značnej miery obmedzená, čo má za následok minimalizáciu rizika požiaru a explózie, bezporuchovú prevádzku a tým aj vylúčenie neplánovaných odstávok zariadení, vyššiu hospodárnosť, nižšie prevádzkové náklady a dlhšie výmenné intervaly.

SHELL CORENA S4 R 46 sa vyznačuje veľmi dobrou ochranou proti korózií a proti opotrebeniu, nepatrnou penivosťou. Produkt je vhodný pre väčšinu bežne používaných tesniacich materiálov.

SHELL CORENA S4 R 46 zaručuje:

  • dlhú životnosť vďaka vysokej odolnosti voči starnutiu
  • dobrú ochranu proti opotrebeniu
  • vynikajúcu ochranu proti tvorbe a usadzovaniu karbónových zvyškov
  • veľmi dobrú viskozitne-teplotnú závislosť
  • vynikajúcu termickú a oxidačnú stabilitu a tým i dlhú životnosť
  • nepatrný sklon k peneniu a dobré deemulgačné vlastnosti
  • veľmi dobrú ochranu pred koróziou a opotrebením
  • malé straty odparovaním

Použitie:

SHELL CORENA S4 R 46 je určená predovšetkým pre vzduchové rotačné kompresory, skrutkové a viacstupňové vzduchové kompresory s chladením pomocou vstrekovania oleja, pracujúce pri vysokom výstupnom tlaku až 20bar, teplotách vyšších ako 100°C, v prerušovanej prevádzke alebo v nepriaznivých podmienkach.

Špecifikácie a schválenia:

  • DAJ podľa ISO 6743/3A
  • ISO VG 46
SHELL CORENA S4 R 46