SHELL TONNA S3 M 68

Späť na zoznam produktov

SHELL TONNA S3 M 68 sú špeciálne vyvinuté na mazanie klzných vedení obrábacích strojov a posuvných mechanizmov. Ich zvýšená priľnavosť a stick-slip charakteristiky sú kombinované taka by ponúkli výborné trecie vlastnosti na klzných plochách. Sú zvlášť doporučené vo veľmi presných aplikáciách s nízkymi rýchlosťami posuvu a tiež v kombinovaných mazacích systémoch.

Klzné vedenia obrábacích strojov a posuvné mechanizmy - Vyvinuté na mazanie klzných vedení obrábacích strojov a posuvných mechanizmov zo širokého spektra materiálov používaných pre klzné plochy, vrátane liatiny a syntetických materiálov.

Hydraulické systémy obrábacích strojov - Zvlášť doporučený pre zariadenia, ktoré majú kombinovaný systém mazania hydrauliky a klzných vedení.

Prevody a vretená obrábacích nástrojov - Tiež vhodné pre mazanie prevodov a vretien obrábacích strojov.

Výborné trecie vlastnosti

  • Špeciálne vyvinutý na predchádzanie “stick-slip” problémom na strojoch s pomalým posunom umožňujúci presnejšie nastavenia. To prináša výhody v zlepšenej kvalite opracovania povrchu a zvýšenej rozmerovej presnosti obrobkov.

Zlepšená technológia

  • Vyvinutý v spolupráci s výrobcami obrábacích nástrojov tak, aby splnil požiadavky kladené na najvýkonnejšie nástroje a zariadenia využívajúce široké spektrum klzných materiálov.

Dobrá priľnavosť ku klzným plochám

  • Zabezpečuje silnú adhéziu ku klzným povrchom odolávajúcu vymývaniu obrábacími kvapalinami a tým znižujú spotrebu oleja a poskytujú stabilnejšie pracovné podmienky na stroji.

Ľahká separácia z vodou miešateľných obrábacích kvapalín

  • Rýchla separácia z vodou miešateľných obrábacích kvapalín umožňuje jednoduché odstránenie olejovým skimerom.

Špecifikácie a schválenia

  • ISO 11158 / ISO 6743-4 HM a HG
  • ISO 12925-1 / ISO 6743-6 CKC
  • ISO 19378 / ISO 6743-13 GA and GB
  • DIN CGLP
  • Cincinnati Machine P-50 (ISO 68)
SHELL TONNA S3 M 68