TOTAL SERIOLA 1510

Späť na zoznam produktov

TOTAL SERIOLA 1510 je teplonosná kvapalina formulovaná na základe vybraných minerálnych základových olejov, ktoré sa vyznačujú veľmi dobrou tepelnou stabilitou, vysokým bodom vzplanutia a vysokým viskozitným indexom.

TOTAL SERIOLA 1510 sa používa v uzavretých okruhoch pri vykurovaní obytných a priemyselných priestorov, v klimatizáciách, pri termoregulácií skladových kontajnerov, vo výmenníkoch tepla, pri vyhrievaní teplých kúpeľov, autoklávov, reaktorov, pecí, lisov, sušiacich tunelov, formovacích strojov, atď. Využíva sa hlavne vo výrobných procesoch napr. cementárne, papierne, priemysel pre spracovanie dreva, atď...

TOTAL SERIOLA 1510