Jednorotorové zhrňovače EUROTOP

Technické informácie

 • jednoduchá konštrukcia pre vysokú spoľahlivosť
 • kĺbový hriadeľ s poistkou proti preťaženiu
 • rotor s minimálnymi nárokmi na údržbu
 • veľký priemer rotora
 • masívna liatinová vodiaca dráha
 • vodiace kladky zo zušľachteného materiálu
 • krátke hrablice s tvarovaným profilom
 • zakrytovaný rotor
 • veľký rozmer pneumatík
 • plynulo nastaviteľná výška hrablíc
 • tandemová náprava s priečnym nastavením
 • čelné kopírovacie koliesko pre reakciu na nerovnosť pred rotorom
 • EUROTOP N - v predvedení nesenom s výkyvným závesom
 • EUROTOP A - v prevedení závesnom
 • EUROTOP U - univerzálny zhrňovač v prevedení nesenom pre predný i zadný záves

Modely

EUROTOP 280/280 U 340/U/N 380 N 421 N 421 A 461 N 461 A
Jednoduchý riadok 2,80 m 3,40 m 3,80 m 4,20 m 4,20 m 4,60 m 4,60 m
Dvojitý riadok 5,40 m 6,60 m 7,40 m 8,20 m 8,20 m 9,0 m 9,0 m
Odkladanie riadku vľavo vľavo vľavo vľavo vľavo vľavo vľavo
Počet ramien 8 10 10 12 12 12 12
Demontovateľné hrabice 8 10 10 12 12 12 12
Počet prstov na ramene 3 3 4 4 4 4 4
Šírka pri demontovaných hrabiciach 1,40 m 1,40/1,40/1,67 m 1,67 m 1,96 m 2,10 m 2,36 m 2,43 m
Šírka pri namontovaných hrabiciach 2,40 m 2,82 m 3,0 m 3,30 m 3,30 m 3,70 m 3,70 m
Trojbodový výkyvný záves nie nie/nie/áno áno áno nie áno áno
Pneumatiky 15x6,0-6 15x6,0-6 15x6,5-8 15x6,5-8 18,5x8,5-8 6 PR 16x6,5-8 18,5x8,5-8 6 PR
Nastavenie z kabíny áno áno áno áno áno áno áno
Min. príkon kW / PS 11/15 15/20 18/25 29/40 15/20,4 35/50 29/40
Otáčky hriadela ot/min 540 540 540 540 540 540 540
Hriadeľ pre čelný záves 540/1000 540/1000 - - - - -
Hmotnosť [kg] 290/315 330/350/350 380 540 680 650 835
Technické informácie majú len informatývny charakter a môžu sa bez upozorňenia zmeniť.