Henkel

Loctite je svetoznámou chemickou spoločnosťou ktorá ponúka strojárenské lepidlá, tesnivá a povlaky. Produkty Loctite sú na trhu používané nielen v elektronike, autopriemysle, pri výrobe zdravotníckych pomôcok, ale aj v mnohých oblastiach všeobecného priemyslu. Sortiment výrobkov Loctite zahrňuje riešenia pre priemyselnú výrobu, priemyslovú údržbu a produkty pre údržbu a starostlivosť o vozový park firiem. Doplnkovú radu produktov Loctite tvoria mazivá, separačné prostriedky, čističe a ďalšie špeciálne produkty vhodné pre lepenie spojov. K úspechu obchodnej divízie Henkel Technologies prispievajú v neposlednej rade silné značky ako sú napríklad Loctite, Teroson a Hysol