LIQUI MOLY LM 750 SAE 40

Späť na zoznam produktov

LIQUI MOLY LM 750 SAE 40 je syntetický kompresorový olej na báze triesteru. Olej bol preskúšaný a schválený pre použitie známymi výrobcami kompresorov. Disponuje extrémne vysokou teplotou samovznietenia, vysokou odolnosťou voči oxidácií a optimálnymi mazacími vlastnosťami.

Použitie:

Pre rotačné a piestové kompresory. Pre mazanie valcov a hnacích mechanizmov. Vhodný taktiež pre mazanie kompresorov dýchacích prístrojov pre potápanie.

LIQUI MOLY LM 750 SAE 40