MOBIL ATF LT 71141

Späť na zoznam produktov

MOBIL ATF LT 71141 je čiastočne syntetická vysoko výkonná ATF kvapalina s prísadami "Longdrain-Performance“ pre nasadenie v automatických prevodovkách vozidiel. Vybrané základové oleje v spojení s novou modernou technológiou aditivácie prepožičiavajú tejto prevodovej kvapaline výnimočnú výkonnosť, obzvlášť s ohľadom na predĺžené intervaly výmeny plánovanej v budúcnosti. Pre odlíšenie od bežných ATF kvapalín je tento produkt žlto zafarbený.

Vyvážené trecie vlastnosti kvapaliny Mobil ATF LT 71141 pokrývajú tiež požiadavky radených spojok v automatických prevodovkách, rovnako tak ako riadených meničoch a spojkách (GWK). Produkt má potenciál Dexron III.

Povolenie: MB236.11, ZF TE-ML 11B,14B,16L,17C; VW TL 52162. Povolenie pre automatické prevodovky VOITH podľa listu mazív G 607 (prevodovky radu D 85.., D 86.., taktiež aj prevodovky D 502 a Midimat). Povolenie pre automatické prevodovky VOITH podľa listu mazív G 1363 (prevodovky radu D 85.., D 86..), predpísaný interval výmeny oleja 120 000 km.

MOBIL ATF LT 71141