MOBIL MOBILTHERM 603

Späť na zoznam produktov

MOBIL MOBILTHERM 603

Rad Mobiltherm sú vysokokvalitné oleje na prenos tepla určené na použitie v uzavretých systémoch nepriameho ohrevu. Sú vyrobené z vysoko rafinovaných základových olejov vysokej čistoty, ktoré sú odolné voči tepelnej degradácii a chemickej oxidácii. Tieto oleje vykazujú dobrú účinnosť prenosu tepla a nízku viskozitu, ktorá ich dovoľuje čerpať ihneď po spustení aj pri normálnej prevádzkovej teplote výmenníka. Teploty vzplanutia týchto olejov výrazne neklesajú ani po dlhšej dobe, vďaka ich odolnosti voči tepelnej degradácii v rozsahu doporučených prevádzkových teplôt. Produkty Mobiltherm sú tepelne veľmi stabilné a majú dlhú prevádzkovú životnosť bez tvorby usadenín resp. bez zvýšenia ich viskozity. Oleje Mobiltherm vykazujú také hodnoty mernej tepelnej kapacity a tepelnej vodivosti, ktoré zabezpečujú rýchlejší odvod tepla. Oleje Mobiltherm sa doporučujú používať v uzavretých aj v otvorených nepriamych vykurovacích a chladiacich okruhoch, utesnených studeným olejom, vo všetkých druhoch priemyselných procesov.

MOBIL MOBILTHERM 603 možno používať v otvorených systémoch s rozsahom teplôt oleja -7°C až 150°C a v uzavretých systémoch s rozsahom teplôt oleja -7°C až 285°C

MOBIL MOBILTHERM 603