SELÉNIA PARAFLU UP

Späť na zoznam produktov

SELÉNIA PARAFLU UP je koncentrovaná ochranná kvapalina do chladičov určená k profesionálnemu použitiu na báze monoetylénglykolu, ktorého vzorec organickej inhibície je založený na technológii O.A.T. (Organic Acid Technology). PARAFLU UP je špecifická ochranná kvapalina pre chladiace zariadenia, ktoré obsahujú najnovšie materiály, ako napríklad ľahké zliatiny. Je výsledkom najnovších laboratórnych výskumov firmy Petronas Lubricants a plne vyhovuje všetkým požiadavkám, a to i najprísnejším prevádzkovým podmienkam.

PARAFLU UP zmiešaný s vodou v pomere 1 : 1 zaručuje, že ochranné vlastnosti inhibičných činiteľov zostávajú v priebehu času zachované. Optimálne odvádzanie tepla zo spaľovacej komory motora. Maximálna ochrana proti javom kavitácie a elektrickej erózie, pôsobeniu mrazu (do vonkajšej teploty až -40°C), tvorbe usadenín, varu („uvareniu“) pri vysokých vonkajších teplotách, v kolónach na diaľnici, pri jazde v meste (teplota okruhu dosahuje až +110°C), nadmernému nafukovaniu (zvyšovaniu objemu) gúm a plastov v rámci okruhu a tvorbe usadenín na okruhu, rovnako ako pri najnáročnejších prevádzkových podmienkach.

SELÉNIA PARAFLU UP