SHELL OMALA S2 GX 150

Späť na zoznam produktov

SHELL OMALA S2 GX 150 je minerálny prevodový olej s EP vlastnosťami pre priemyselné účely. Zaisťuje maximálnu ochranu proti opotrebovaniu. Je určený pre všetky mechanické prevody pracujúce pod dlhodobo vysokým alebo rázovým zaťažením. Kombinuje vysokú odolnosť proti starnutiu s termooxidačnou stabilitu a dobrými deemulgačnými vlastnosťami. Nepôsobí negatívne na diely vyrobené z farebných kovov. Majú vysokú únosnosť mazacieho filmu.

SHELL OMALA S2 GX 150 patrí podla DIN 51 517 diel 3 do skupiny mazacích olejov CLP. V tejto norme predpísané požiadavky sú minimálne a sú olejmi Shell Omala S2 GX značne prekročené. Prvotnou úlohou olejov Shell Omala S2 GX, ako vysoko výkonných prevodových olejov, je bezpečne zabrániť zadieraciemu opotrebeniu v oblasti zmiešaného trenia a to za všetkých prevádzkových podmienok. Špeciálne FZG testy preukázali, že u olejov Shell Omala S2 GX nedôjde pri vzrastajúcom zaťažení až do zlomenia zubu k žiadnemu zadieraciemu opotrebeniu.

Abrazívne opotrebenie pri dlhodobej prevádzke pri vysokom zaťažení a nízkej obvodovej rýchlosti je redukované na minimum. Oleje Shell Omala S2 GX obsahujú v oleji rozpustné, veľmi účinné prísady, ktoré chránia boky zubov chemickými a/alebo fyzikálnymi ochrannými vrstvami pred opotrebením. Shell Omala S2 GX ďalej prekračuje požiadavky na oleje triedy CKC podla normy ISO 12925-1.

Aplikácie:

Oleje Shell Omala S2 GX sú doporučené pre mazanie priemyslových prevodových systémov, najmä tých, ktoré vyžadujú oleje s EP vlastnosťami. Sú taktiež vhodné pre mazanie valivých a klzných ložísk a ako mazací olej pre obehové systémy strojov a zariadení. Oleje Shell Omala S2 GX sú taktiež vhodné pre mazanie obehových systémov v oceliarskom priemysle a všade tam, kde hrozí riziko náhodného prieniku vody do systému.

Špecifikácie a schválenia:

  • ISO 12925-1 Type CKD, okrem ISO 680-1000. ISO 680 splna CKC
  • DIN 51517- Part 3 (CLP), okrem ISO 1000
  • AGMA 9005- EO2 (EP)
  • US Steel 224
  • David Brown S1.53.101,102,103,104
  • MAG (Cincinatti Machine) P34,35,59,63, 74,76-78
SHELL OMALA S2 GX 150